ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของคราคูฟ โปแลนด์

เมืองหลวงเก่าของโปแลนด์ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของคราคูฟมีรากฐานมาจากศตวรรษที่ 13 ในฐานะเมืองของพ่อค้าที่มีจตุรัสตลาดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปโบเลสลอว์ผู้บริสุทธิ์สั่งให้เมืองเก่าถูกจัดวางในตารางที่เข้มงวดของถนนมุมฉากในปี 1257 เมื่อเขาตัดสินใจที่จะรวมผู้คนต่าง ๆ รอบ Wawel

ซึ่งเป็นเนินเขาที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ยุค Paleolithic และเป็นที่ตั้งของปราสาท Royal Wawel ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ จุดเริ่มต้นของปราสาทมีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 11 และมีป้อมปราการที่ยังหลงเหลืออยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 Wawel ยังมี Royal Treasury และโบสถ์แบบโกธิกของ St. Wenceslas ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญมากมายสำหรับราชวงศ์โปแลนด์ รวมถึงพิธีราชาภิเษก งานแต่งงาน และงานศพ แยกจาก Stare Miasto ย่านเก่าของ Kazimierz เป็นย่านชาวยิวของเมือง ชุมชนชาวยิวของ Kazimierz จำนวน 64,000 คนถูกเนรเทศไปยัง Auschwitz มีเพียง 6,000 คนที่กลับมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง