snss

No Image

บริการทำความสะอาด: เทคนิคทำความสะอาดห้องนอน

บริการทำความสะอาด: เทคนิคทำความสะอาดห้องนอน ด้วยขั้นตอนที่ทำตามได้ง่ายและได้ผลลัพธ์ที่น่าปลื้มใจ เราจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะ แล้วล้างชักโกรกน่ะล้างยังไง เราจะมาย่อยการทำความสะอาดให้เหลือเป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนที่ทำตามได้ง่ายและได้ผลลัพธ์ที่น่าปลื้มใจ พอคุณเริ่มทำความสะอาดแล้ว คุณจะไม่อยากหยุดจนกว่าบ้านทั้งหลังจะสะอาดเนี้ยบไร้ที่ติเลยล่ะ


No Image

ซ่อมบำรุง: ข้อชวนคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน

ซ่อมบำรุง: ข้อชวนคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน ในการต่อเติมบ้าน หลักๆ จะต้องคำนึงเรื่องพื้นที่ใช้สอยและน้ำหนักส่วนต่อเติม ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้รูปแบบโครงสร้างให้เหมาะกับการใช้งานและสัมพันธ์งบประมาณ


No Image

วางแผนซ่อมบำรุง บ้านอย่างมืออาชีพ

วางแผนซ่อมบำรุง บ้านอย่างมืออาชีพ เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทำเองได้ ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนโดยไม่ถูกกาลเวลาทำลาย เช่นเดียวกันกับ ‘บ้าน’ ที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทย จนเกิดการทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เจ้าของบ้านแบบเราจึงอยากซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้กลับมาใหม่และน่าอยู่อีกครั้ง แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน หรือต้องวางแผนอย่างไร


No Image

บริการด้านอาหาร: กินอาหารอย่างไร ป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

บริการด้านอาหาร: กินอาหารอย่างไร ป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ หัวข้ออาหารป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ เพราะโรคนี้ถือเป็นภัยเงียบที่สามารถทำให้ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้โดยไม่ทันตั้งตัว