snss

No Image

วางแผนซ่อมบำรุง บ้านอย่างมืออาชีพ

วางแผนซ่อมบำรุง บ้านอย่างมืออาชีพ เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทำเองได้ ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนโดยไม่ถูกกาลเวลาทำลาย เช่นเดียวกันกับ ‘บ้าน’ ที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทย จนเกิดการทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เจ้าของบ้านแบบเราจึงอยากซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้กลับมาใหม่และน่าอยู่อีกครั้ง แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน หรือต้องวางแผนอย่างไร


No Image

บริการด้านอาหาร: กินอาหารอย่างไร ป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

บริการด้านอาหาร: กินอาหารอย่างไร ป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ หัวข้ออาหารป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ เพราะโรคนี้ถือเป็นภัยเงียบที่สามารถทำให้ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้โดยไม่ทันตั้งตัว